top of page

Botox

Botox (Botulinumtoxin Typ A) fungerar genom att blockera frisättningen av acetylkolin (nervsignalar) så att muskeln slappnar av. Genom att injicera ett visst antal enheter i en rätt vald muskel uppnås en estetisk effekt (släta ut rynkor och fina linjer).

Botox är också  en effektiv behandlig mot tandgnissling, spänningshuvudvärk och migrän. Botox blev godkänt mot kronisk migrän 2011. Dessa behandlingar ges en gång var fjärde-sjätte månad. För att utföra behandlingen, kommer vi att injicera ett visst antal enheter av läkemedlet på specifika punkter. Målet med dessa injektioner är att minska symptom orsakade av tandgnissling, migrän/ spänningshuvudvärk. Förbättring sker cirka 10-14 dagar efter behandlingen. Effekten kvarstår i cirka  4-6 månader men för vissa som vi behandlar kan effekten kvarstå i 8-10 månader.

På vår klinik

Vi behandlar pannrynkor, argrynkan, kråksparkar, ledsna mungipor, rynkor i hals och käkområdet ”Nefertiti”, rynkor på hakan, läpprynkor, spänningshuvudvärd, migrän och tandgnissling.

Effekten av Botox ses inom cirka 1 vecka och är maximal efter cirka 4 veckor och varar upp till max 6 månader.

Behandlingen tar cirka 20-30 minuter.

Priset är beroende av de behandlade områden och startar med 2500 Kr!

bottom of page