top of page

PRP behandling (vampyr behandlingar)

PRP behandlingen (vampyr behandlingar) som på engelska är platelet rich plasma (trombocytrik plasma) används för att stimulera läkning och regenerering av vävnad på ett rent biologiskt sätt. Den utgör därför ett helt och hållet naturligt alternativ till konventionella skönhetsmedicinska åtgärder.

Med PRP-behandlingen går det att preparera kroppseget blod och ta ut trombocyter och tillväxtfaktorer i ökad koncentration. Dessa interagerar sedan med motsvarande receptorer på målceller, ­exempelvis fibroblaster, stamceller och epidermala celler, och utlöser processer som leder till bland andra hyperplasi, kollagensyntes, syntes av hylauronsyra och matrixbildning. På så sätt är det möjligt att med tiden reparera skador som uppstått genom stress, ålder eller miljöfaktorer på ett naturligt sätt. Behandlingen är säker och tolereras väl eftersom den utnyttjar kroppsegna ämnen.

Särskilt tillväxtfaktorernas hyperplasifrämjande effekt, som stimulerar vävnadsregeneration i behandlingsområdet, har studerats intensivt och påvisats de senaste åren. Tillväxtfaktorer får en allt viktigare roll i skönhetsmedicinen, exempelvis för hudförbättring och behandling av hårförlust. Individuellt anpassad cellterapi utnyttjar och förstärker den här effekten i vävnade.

 

PRP i praktiken

En liten mängd blod tas från en ven. Den delen av blodet som innehåller autologa regenerativa och cellbevarande komponenter separeras sedan från det övriga blodet i en centrifug och tappas av med ett speciellt system. De aktiva ämnena i blodet kan nu användas i behandlingsområdet. Där börjar de tillförda trombocyterna utsöndra tillväxtfaktorer som främjar regenerationsprocessen.

prp-be-clinical.webp
bottom of page