top of page

Vad är snarkning:

Snarkning är en mycket vanlig sömnstörande andningsproblem. Flera faktorer såsom slemhinnesvullnad, patientens anatomi, fetma, lugnande medel och narkotikamissbruk, såväl som rök- och alkoholkonsumtion, kan bidra till snarkning.
Snarkning beror på att det är trångt i den bakre delen av svalget under sömn. Vävnaden i området från bakre delen av näsan och ner till struplocket är så pass ”löst” att det hos de som snarkar faller ihop under inandning.
Snarkning kan orsaka syrebrist som leder till orolig sömn och uppvaknande – något som är typiskt för sömnapnésyndrom. Även om det trånga partiet som orsakar snarkningen inte kan lokaliseras exakt, visar resultaten av kirurgiska ingrepp att snarkning till stora delar kan orsakas av gomseglet
Flera studier bekräftade att det obstruktiva sömnapnésyndromet ökar risken för bland annat stroke och högt blodtryck
Många patienter som lider av snarkning och obstruktiv sömnapné kan känna sömnighet dagtid, morgon huvudvärk, humör förändringar, sexuell dysfunktion, även kortvarig minnesförlust.

NightLase:

NightLase är en dokumenterad protokol för användningen av en Er: YAG-laser för behandling av sömnstörande andning, speciellt snarkning och till viss del obstruktiv sömnapné. På vår klinik utför vi denna behandling med den senaste lasertekniken. Laservärme leder till åtdragning och krympning av uvula, mjuk gom och omgivande slemhinnor i svalget. Denna behandling lämpar sig bäst till patienter med lätt till måttligt snarkning och sömnapné.

Om behandlingen:

Behandlingen tar cirka 45 minuter. Man kan känna värme i svalget under behandlingen. Man behöver 3-4 behandlingar med cirka 3 veckors mellanrum för att uppnå de önskade resultaten.

Effekten:

De flesta känner upp till 30-50% förbättring redan efter första behandlingstillfälle. Upp till 90% av patienterna upplever markant förbättring efter den tredje behandlingen. Inget behov för bettskena och/eller övertrycksbehandling med CPAP-mask.

En behandling kostar 6 900 kr och ett paket (3 behandlingar) kostar 18 000 kr.

Före behandling

nightlase_sippus3-1-e1524660817858.jpeg

Efter behandling

nightlase_sippus3-e1524660794108.jpeg
bottom of page